header2 small hart


medkänslan stoppar mobbning !
 

 om det inte är
ditt och mitt ansvar !


vems är det då ?


 

Att bli utsatt för mobbning är tyvärr alltför vanligt.

Ibland är man utesluten ur gemenskapen.

Andra gånger har man ont i magen av det man utsatts för.

Många får livsvariga skador som begränsar livet.

Någon gång går det så långt att man inte vill leva längre.

bär man denna symbol
 
får man inte svika
man gör något

En enkel idé.
  

Mobbning är både lätt och svårt att förstå,
men kan vara början på en tanke och känslospiral,
som leder till medkänsla och därmed personlig utveckling. 

Om man väljer att bära en Nej Mobbning pins och frivilligt bidrar med en slant så stor att det känns,
påbörjas en stolthet i bärandet.

Pinsbärande och medvetande om att man inte får svika, innebär att man vill bli sedd som en god människa,
och signalera detta till sin omgivning.

Verkligheten blir till ett nytt seende där man
uppfattar dåligt mänskligt beteende.
Man vill agera på något sätt,
vilket leder till stolthet och bättre självkänsla. 

Detta utvecklar den goda sidan av vår värdegrund.
basen för medvetna och omedvetna beslut,
som vi tar massor av dagligen. 
Ibland är dessa viktiga,
för vi har möjligheten att förbättra
våra egna och andras liv,
såväl som allt annat på jorden. 

Modet att våga tänka stort är inte lätt,
men Tanken på den vetenskapliga
fjärilseffekten kan underlätta,
för att våga tro på vår möjligt att göra
förbättringar för massor av liv. 

Vårt mål är att få så många som möjligt
att bära OCH UTVEKLAS MED vår pins.
vi kommer skapa så puplika event vi förmår. 

När hjärtat vill hjälpa
Väljer ögonen att se
munnen skriker nej

Nej-Mobbning 2018 sponsor

Nej-mobbning är ett filantropiskt initiativ.