header2 small hart


medkänslan stoppar mobbning !
 

 om det inte är
ditt och mitt ansvar !


vems är det då ?


 

Att bli utsatt för mobbning är tyvärr alltför vanligt.

Ibland är man utesluten ur gemenskapen.

Andra gånger har man ont i magen av det man utsatts för.

Många får livsvariga skador som begränsar livet.

Någon gång går det så långt att man inte vill leva längre.

bär man denna symbol
 
får man inte svika
man gör något

Gör vår symbol skillnad ?

bärandet av vår nej-mobbning symbol
 blir en singnal för alla, 
du uppfattas vara en god person.

du upplever en förnyad syn på din omgivning,
att agera när mobbning händer blir viktigt.

agerandet ger en stolthet som ökar medkänslan framföralt för dig själv men även för omgivningen .

medkänslan blir till en värdegrund,
som formar massor av dina beslut.

ditt intresse för personlig utveckling ökar. 

När hjärtat vill hjälpa
Väljer ögonen att se
munnen skriker nej

Nej-Mobbning 2018 sponsor


Vi Tror På Fjärilseffekten och ringarna på vattnet.


vi vill bekämpa mobbning med medkänsla.
vi själva och massor av mäniskor vi mött, lever ett begränsat liv, p.g.a. de skador man fått av mobbningen.

vi vet att världen kan förbättras på riktigt.
därför vill vi med vårt arbete i Sverige
skapa förutsättningar för en
professionell digital världssatsning.

Nej-mobbning är ett filantropiskt initiativ.
där all vinst återinvesteras !