header2 small hart

Compassion.

Compassion handlar om att vara uppmärksam på lidande, sitt eget och andras, förenat med motivation att vilja lindra det. Forskning har visat att övning i Compassion aktiverar system i hjärnan som minskar stress och ökar upplevelsen av att känna sig lugn och trygg. Genom att lära sig att bemöta sig själv och omgivningen med vänlighet och värme både mår man bättre och blir mer benägen att hjälpa andra.

CFT ( Compassion fokuserad terapi ) är en intergrativ psykoterapiform med en gedigen bas i neurovetenskap, evolutionteori, anknytningsteori, affektteori och inlärningsteori.

Yogan en fantastisk väg till självmedkänsla

Yoga handlar kort om att lugna hjärnan och stärka kroppen genom olika tekniker.
 Syftet är att skapa inre ro, minska stress och släppa spänningar i kroppen.
För att öppna upp för mer medkänsla till både sig själv och andra.

Yogan innehåller huvudsakligen.
Andningsövningar (så kallade pranayama), 
Fysiska positioner (så kallade asanas), 
Meditationstekniker. 

Yoga finns i mängder av former, något för absolut alla oavsett var du befinner dig.

OUR prime purpose in this life is to help others and if you can't help them, at least don't hurt them.

DALAI LAMA

Lg:s, kommentar.

Selfcompassion, d.v.s. självmedkänsla kan låta enkelt, men är något vi i gemen har svårigheter att ge till oss själva, vilket är en avgörande bakomliggande orsak till massor av onödigt lidande.

Compassion, d.v.s. medkänsla, är min tro på den framgångsrikaste vägen till en bättre värld.

Nobelpristagaren Dalai Lama kan man ha synpunkter på, men delvis tack vare sin prekära livssituation sedan tidig barndom, besitter han våldsamt med kunskap. Insikten om sina begränsningar i form av att vara troende när det gäller att nå jordens befolkning, har lett till Dalais sponsring av Stanford Universitetet, för att vetenskapligt belägga Compassioneffekten. Vetenskap är det vi sätter tilltro till.

Professor Paul Gilbert vid University of Edinburgh är den som utvecklat CFT till en användbar terapiform, med grunder i KBT.
Vi människor är totalt självtillfredsställande varelser som fattar tusentals beslut dagligen för vår behovstillfredsställelse. Vårt motivationsystem som är vårt driv för detta, har Paul Gilbert delat in i en pedagogisk ”tre cirkel modell” bestående av:

Utforskarsystemet - Hotsystemet - Trygghetssystemet.

Svenska Boktips.
Compassioneffekten. Av Christina Andersson med förord av Professor Stefan Einhorn.
Compassionfokuserad terapi. Av Sofia Viotti & Christina Andersson.
Utan press. Av Sofia Viotti.