gubbarheader

Vår Idé! Vi Vill Förändra Världen.

Vi vill förändra Världen och har valt mobbningfrågan som ett startverktyg. Strategin för platsen i grupper skaffar vi traumatiskt och tidigt, vilket skapar livsdanande beteende. På frågan om man är för eller mot mobbning svarar en överväldigande majoritet, naturligtvis är man mot. Bra. Vill och vågar man bära Nej-Mobbning pinsen, och stå för detta? Om man gör det sker bevisligen en beteendeförändring. Hur eller hur mycket beror på individ och omständigheter.

Vi lever som vi lär, just genom att filantropiskt ge vårt engagemang till Nej-Mobbning. Snarast hoppas vi kunna övergå till att vara en icke-vinstdrivande oberoende stiftelse.

Vi föregår med goda beslut för världsförändring, genom att stödja och ge de bidrag vi kan till:

Läkare Utan Gränser: När livet hänger på en skör tråd, och ingen annan hjälp finns.
Hand I Hand: När livet fastnat i fattigdom, att då få kunskap och hjälp med exempelvis ett microlån för att starta ett företagande blir livsomvälvande för en hel familj.
Scouterna: För fred och miljö med ledarutveckling för ungdomar med över 50 miljoner medlemmar i världens alla länder (3 undantag). Fredspristagaren Obama är ett exempel på alla framgångar.


Vi vet att livslånga lidande kan undvikas och liv räddas. Alla har en relation till mobbningen.

Vi vet att vår idé, med fjärilseffekten förändrar världen något, men inte hur eller hur mycket.

Är du för eller mot mobbning? Vad vill du göra? Vad kommer du göra? Du är viktig.

Jan Jonsson
VD / Filantrop
Mobil: 0735 - 051 202
Mail: jj@c4g.nu   
                      

Lars-Göran Lindkvist
ICF Coach. Pro bono / Filantrop
Mobil: 0702 - 115 308
Mail: lg@c4g.nu

Sara Widlert
ICF - MCC / Filantrop
Mobil: 0705-330 700
Mail: sara@c4g.nu

Kontakt

Nej-Mobbning 2018 sponsor

When Many Want, Everything Can Happen
We Are Proud To Be Able To Support