header2 small hart

Jan Jonsson
VD / Filantrop
Mobil: 073 - 505 12 02
Mail: jan@c4g.nu   
                      

Lars-Göran Lindkvist
ICF Coach. Pro bono / Filantrop
Mobil: 070 - 211 53 08
Mail: lg@c4g.nu

Sara Widlert
ICF - MCC coach / Filantrop
Mobil: 070 - 533 07 00
Mail: sara@c4g.nu

Kontakt

När hjärtat vill hjälpa
Väljer ögonen att se
munnen skriker nej

Nej-Mobbning 2018 sponsor