header2 mobile


NEJ-MOBBNING ÄR ETT PRIVAT FINANSIERAT INITIATIV AV TRE FILANTROPER SOM INTE TAGIT ELLER KOMMER ATT TA UT NÅGRA EVENTUELLA VINSTER.

Jan Jonsson
VD / Filantrop
Mobil: 0735 - 051 202
Mail: jan@c4g.nu   
                      

Lars-Göran Lindkvist
ICF Coach. Pro bono / Filantrop
Mobil: 0702 - 115 308
Mail: lg@c4g.nu

Sara Widlert
ICF - MCC coach / Filantrop
Mobil: 0705-330 700
Mail: sara@c4g.nu

Kontakt

När hjärtat vill hjälpa
Väljer ögonen att se
munnen skriker nej

Nej-Mobbning 2018 sponsor