header2 small hart

Hur många fler skall behöva dö,
 eller få sina liv förstörda innan du agerar ?

En mobbningssituation kränker en persons hela sociala varande,
den kränker värdigheten och triggar igång skuld och skam.

Enkäter visar på att över 60% blivit utsatta för mobbning.
Barn och unga som utsätts för mobbning drabbas två gånger oftare 
av självmordstankar än andra barn. 

Mer än 10% är just nu utsatta för mobbning i såväl skola 
som på vuxna arbetsplatser.

Nätmobbningens demoniska förödande sker inte helt sällaN
 under feghetens och rädslans äckliga förklädnad av anonymitet.

Om det inte är ditt och mitt ansvar,,,,,,,,,,,,vems är det då ? 
Visst kan vi förbättra världen,,,,,,,,,,,,,en pins i taget !

vad säger lagen ?

Mobbning innebär ofta brottsliga handlingar som kan leda till åtal enligt brottsbalken.

arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter med krav på att
arbetsgivaren har rutiner för att förebygga och hantera de
mobbningsituationer som uppstår.

arbetsmiljölagen gäller även för skolan. elever från årskurs ett räknas 
som arbetstagare, skolledningen som arbetsgivare.


Fjärilseffekten


Uttrycket kommer från vetenskapen inom kaosteorin: fenomenet är, att en till synes obetydlig
händelse inleder en kedjereaktion, som till sist blir till ett enormt kraftfullt uttryck.

den klassiska formuleringen är att turbulensen från en fjärils vingslag i
amazonas djungel kan orsaka en orkan i texas.
.


lg:s Perspektiv
(dvs.inte vetenskap)

Tidigt i livet när vi rör oss utan den goda förälderns rättviseskydd, 
utvecklar vi våra sociala nycklar i nya grupper.
 för att inte hamna utanför den eftertraktade gemenskapen,
och få den plats i rangordningenvi vill ha, anpassar vi oss.

här skapas beteenden, inte helt olika djurens, med att ha hackkycklingar och agera som en fårflock.

om vi öppnar för modet att agera mot mobbning, öppnar vi också för,
medkänslan för utsatta människor.

Detta skapar en god värdegrund, som är basen för de massor av beslut vi fattar dagligen.
Både medvetet och omedvetet.
vår inställning påverkas av värdegrunden i en spiral av frågor, några viktigare än andra. ex. fattigdom, djurfrågor, miljö, global uppvärmning, krig & fred. etc.

 

för dig som individ blir beslutet att stå för Nej-Mobbning betydelsefullt på många plan. ditt mod, kan bland annat bli början till de förändringar som måste ske för att nå, det goda livet du drömmer om.

Föds vi onda eller goda?

människan är toppredatorn, naturligt prioriterande egna individen och fortplantningen som högsta mål. forskare klassar oss som superrovdjur, när vi tillgodoser våra behov sker det inte helt sällan på andras bekostnad. människan, den från början underlägsna primaten, har genom sin unika utveckling av kommunikationen blivit överst i näringskedjan.
vår förmåga att skapa och sprida sagor, samt tron på dom, har möjliggjort vår civilisation. 
medkänslan som finns i någon form hos alla våra fränder, är något vi kan utveckla mycket. 

 

60 år. 
slagen gjorde ont, sparkarna gjorde ondare,
Skammen gjorde ondast. år efter år, ingen tyckte det var fel,
 människovärdet och tilliten försvann.
söker och söker, förlåter, men hittar dom inte.
 

Rädsla skapar:

mobbning, Otrygghet, förställning, lögn, undanflykter, dålig självkänsla, tystnad,
ensamhet, oro, stress, ohälsa, sjukdom, krig, intolerans, förtal, rykten,
fördomar, aggressivitet, våld, rasism, beroenden, impotens, hyckleri,
osämja, fanatism, ofrihet, stagnation, snålhet, egoism.
I sin förlängning död.

Kärlek skapar:

medkänsla, Trygghet, lust, växt, glädje, värme, kraft, vilja, respekt, tolerans, harmoni,
skönhet, hälsa, självtillit, mod, visioner, Inlevelse, sanning, frihet,
solidaritet, fred, kreativitet, ro, harmoni.
I sin förlängning liv.


en urgamal legend säger att varje
mäniska har två kämpande djur inom sig.
den ena heter rädsla den andra kärlek.

den vi föder vinner.